Algemene informatie met betrekking tot onze offertes, levering en betaling

Wij bieden onze offertes aan tegen de onderstaande condities:

 • De genoemde prijzen gelden bij ongedeelde opdracht en zijn netto en inclusief BTW.
 • De opgegeven prijzen zijn indicatief. Glass Inside gaat ervan uit dat de locatie goed bereikbaar is en dat montage onder goede omstandigheden uitvoerbaar is.
 • Afwijkingen in maatvoering en vorm kunnen aanleiding zijn tot prijsaanpassing.
 • Bij annulering na inmeten worden de kosten van het inmeten in rekening gebracht.
 • Na het tekenwerk kan de tekening éénmaal kosteloos worden aangepast. Hierna worden er extra kosten doorberekend.
 • Vervoer naar hogere verdiepingen anders dan b.g.g. is niet in onze prijs opgenomen.
 • De levertijd / uitvoeringsdatum is ca. 5-6 weken na akkoord op uitvoeringsdetails en prijs
 • Geldigheid: tot 2 maanden na dagtekening. Daarna heeft Glass Inside het recht de prijs aan te passen als gevolg van kostprijsontwikkeling.
 • Al onze prijzen zijn exclusief hak- en breekwerk. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade (en daaruit voortvloeiende vervolgkosten) aan leidingen en schade aan de vloer (bijv. waterschade). In de montageprijs zijn geen reparatie en schilderwerkzaamheden opgenomen in de bestaande situatie.
 • Op al onze aanbiedingen, opdrachten en leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van kracht zoals vastgesteld door de Glas branche Organisatie, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 133/2003. Op verzoek sturen we u een kopie toe.
 • Betalingscondities:
  50% bij opdracht (bestelmoment van producten) te voldoen binnen 7 dagen na orderbevestiging of factuurdatum en het restant binnen 7 dagen na factuurdatum.